Belastingtips voor ZZP en Kleinbedrijf

Als je denkt dat je naarmate je inkomen stijgt ook meer gaat verdienen kun je als ondernemer bedrogen uitkomen. Waarom? Omdat als je inkomen stijgt ook de belastingtarieven stijgen. Daarbij komt ook nog eens dat je minder of helemaal geen toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt als je inkomen boven een bepaald niveau stijgt. Toch is het zo dat ongeveer 40% van de zzp'ers helemaal geen inkomstenbelasting betaald. Dit komt omdat zij op de hoogte zijn van alle fiscale voordelen en deze maximaal benutten. De meeste ondernemers zijn op de hoogte van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Andere minder bekende voordelen zoals de willekeurige afschrijving worden minder vaak benut en dit is zonde. Je kunt er namelijk flink wat geld mee besparen! Hieronder vind je de vier belangrijkste belastingvoordelen.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je als zzp'er tussen de €2.301,- en €314.673,- investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming zoals bijvoorbeeld kantoormeubelen of computers, dan kun je in aanmerking komen voor de KIA. Dit betekend dat je 28% van het totaal geïnvesteerd bedrag in 2018 in mindering mag brengen op je winst. Voor de KIA geld een minimum investeringsbedrag van 450 euro per bedrijfsmiddel en een minimale levensduur van 1 jaar. Als je de drempel van €2.301,- nog niet hebt gehaald dan kan het dus verstandig zijn om je zelf te trakteren op een nieuwe telefoon of laptop!

Willekeurige afschrijving investeringen

Als startende ondernemer mag je de aanschafkosten van je bedrijfsmiddelen 'willekeurig afschrijven'. Dit betekend dat je de eerste drie jaar zelf mag bepalen hoeveel en wanneer je afschrijft. Je mag zelfs het de hele investering in één keer op je winst in mindering brengen. Het is wel van belang om goed te timen. Als startende ondernemer verdien je meestal in het eerste jaar minder dan in de daaropvolgende jaren. Hierdoor kan die extra aftrekpost in de toekomst beter van pas komen dan in het eerste jaar. Check hier alle regels en voorwaarde voor willekeurig afschrijven.

Middeling Inkomstenbelasting

Als zzp'er kan je inkomen per jaar verschillen. Het ene jaar verdien je misschien veel terwijl je inkomsten het andere jaar tegenvallen. In dat geval kan het interessant zijn om de middelingsregeling aan te vragen.

Middelen houdt in dat je een gemiddeld inkomen van drie jaar mag berekenen en deze vervolgens verrekend en gelijk trekt. Dit kan aanzienlijke belastingvoordelen opleveren. Als je bijvoorbeeld in een van die jaren een mooie winst maakt waardoor je de hoogste belastingschijf bereikt, dan kan je dat voorkomen door te middelen met lagere inkomsten van de voorgaande jaren.

Belastingvoordelen voor meewerkend partner

Heb jij een partner die actief meehelpt in jouw bedrijf? Of ondersteund jouw partner je bijvoorbeeld in de administratie? Dan kan dit wellicht een erg interessante aftrekpost opleveren. In sommige gevallen is het is het namelijk mogelijk om de uren van je partner als arbeidskosten af te trekken. Als je als ondernemer tenniste €5000,- betaald aan je partner voor zijn of haar gemaakte uren, mag je deze kosten als meewerkbeloning van je totale winst aftrekken. Als je partner minder dan €5000,- euro ontvangt voor de werkzaamheden dan mag je deze niet van de winst aftrekken maar zou je wel in aanmerking kunnen komen voor de meewerkaftrek.